LEERONDERSTEUNING 

Individuele begeleiding van kinderen

Rietje Goosen geeft individuele begeleiding aan kinderen (ook arrangementen) waarin het plezier in leren én leerresultaten centraal staan. Ze begeleidt ook kinderen met arrangementen binnen het basisonderwijs en eerste jaar VO. 
Samen met ouder, kind en leerkracht kijkt ze naar het totaalbeeld van de leerling. Vanuit de verschillende bouwstenen van ontwikkeling (cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch) zet ze een handelingsplan op. Door bewegend te leren, stimuleert Rietje de samenwerking van de hersenen en komen kinderen sneller letterlijk in balans. Een kind is niet alleen cognitieve intelligentie, motivatie of emotionele intelligentie. Er spelen tijdens de ontwikkeling omgevingsfactoren (ouders/verzorgers, school, buurt), aanleg maar ook karakter een rol.

 

Werkwijze van Rietje

Tijdens een telefonische intake waarin je de hulpvraag duidelijk maakt, kunnen we de mogelijkheden bespreken. Je kunt zowel op school als thuis advies krijgen. Rietje kan de leerlijnen mee uitzetten en/of de ontwikkeling bewaken. Ze zal enkele keren met de leerling werken om te onderzoeken waar hiaten of kwaliteiten zitten, zodat ze weet hoe en waar ze aan wil werken.

Wat kan een kind van ons verwachten?
 

  • Je kind gaat vooruit in het gekozen onderdeel.
  • Je kind krijgt veel beweging en een beeldende uitleg.
  • Je kind krijgt meer zelfvertrouwen en plezier in leren.
  • Een aanpak die aansluit bij de leerstijl van je kind.
  • Je kind leert  overzicht krijgen en plannen.

 

Weer leren met plezier en vertrouwen!

Verschillende vormen van begeleiding

Cognitieve begeleiding 

 

Doelgroep: leerlingen PO en VO onderbouw
Tijdsduur: in onderling overleg
Aantal personen: individueel


Tijdens dit begeleidingstraject legt Rietje de nadruk op vakinhoudelijk begeleiding. Mogelijke onderwerpen kunnen zijn: rekenen, taal, spelling, leerstrategieën, planning, geheugen en leren leren. 

Sociaal-emotionele begeleiding 

 

Doelgroep: leerlingen PO en VO onderbouw
Tijdsduur: in onderling overleg
Aantal personen: individueel 


Tijdens dit begeleidingstraject legt Rietje de nadruk op sociale vaardigheden en/of emotionele ontwikkeling. Mogelijke onderwerpen zijn: inzicht krijgen in gevoelens van zichzelf, de ander en leren afstemmen op de omgeving, faalangsttraining of examenvrees, motivatie en concentratie.  

Motorische begeleiding

 

Doelgroep: leerlingen PO en VO onderbouw
Tijdsduur: in onderling overleg
Aantal personen: individueel 


Tijdens dit begeleidingstraject legt Rietje de nadruk op de motorische ontwikkeling: fijne en grove motoriek, reflexen, slurffase symmetrie, lateralisatie, dominantie, handschriftverbetering en visuele training.

SAMENWERKINGSPARTNERS

 

> BOERplay
> Uitgeverij Zwijsen

 

 

CONTACT

Rietje Goosen
E-mail: rietje@jufjuf.nl
Mobiel: 06-13316579

SOCIALE MEDIA