Workshop bewegend rekenen voor schoolteams en leerkrachten

  
Rietje Goosen en Janneke van Zandbeek bieden uw team een enthousiasmerende impuls op het gebied van bewegend en effectief rekenen. Een praktische workshop die aansluit bij de kerndoelen, onderbouwd met belangrijke theorie over het nut van bewegen tijdens het leren en de groeiende resultaten die dat met zich meebrengt.

Doel
Een enthousiasmerende impuls op het gebied van bewegend leren voor uw team. Een praktische rekenworkshop onderbouwd met belangrijke theorie over het nut van bewegen tijdens het leren.

Inhoud
In deze workshop gebruiken we het bewegen in iedere vorm. Naast het bewegen met het hele lijf, zal ook het handelend rekenen niet vergeten worden. Vanuit de kennis over de werking van het kinderbrein en de verschillende leerstijlen die kinderen hanteren, zijn er verschillende activiteiten om de creativiteit van de leerkrachten aan te wakkeren.

Werkwijze
Er wordt gewerkt met voorbeelden uit de praktijk, waarmee uw team experimenteel aan de slag gaat. Dit zorgt voor inspiratie en ideeën die goed in te passen zijn binnen iedere rekenmethode. Vanuit de kerndoelen zijn er activiteiten ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8. Alle onderdelen binnen het rekenen komen aan bod. 
Er zijn voorbeelden voor het inoefenen van:
- tafels
- breuken
- de klok
- meten
- wegen
- sommen tot 10
- sommen tot 100
- procenten
- dagritme
- rekenkundige begrippen etc.
Door het uitvoeren van deze activiteiten zullen de leerkrachten de praktische uitvoering van de geboden theoretische achtergrond ervaren. Met deze ervaringen kunnen ze in hun eigen praktijk aan de slag.

Opbrengst
- Al uw teamleden kunnen de volgende dag in de klas meteen aan de slag met de opgedane inspiratie en ideeën uit deze bijeenkomst.
- Meer plezier voor leerkrachten en leerlingen tijdens de lessen.
- Door intensiever, actiever onderwijs meer betrokkenheid.
- Tijdsbesparing door meer effectief en doelgericht lesgeven.

Omvang en kosten workshop op maat voor schoolteams
U kunt kiezen uit 1 of 2 dagdelen per workshop. Deze workshop wordt op maat voor u ontwikkeld. De kosten per dagdeel bedragen € 995,- (exclusief btw), inclusief: intakegesprek, twee enthousiaste workshopbegeleiders uit de onderwijspraktijk, voorbereidingstijd, materialen tijdens de workshop en de materialenbox waarmee de inspiratie meteen in de praktijk kan worden ingezet.
Informatie aanvragen

Omvang en kosten workshop op datum voor leerkrachten
De workshop van 1 dagdeel wordt ook gegeven voor individuele leerkrachten op dinsdag 22 november 2016 van 17.00 tot 21.00 uur in de Rechter in Boxtel. De kosten bedragen € 250,- (inclusief btw) inclusief: een enthousiasmerende praktische training, heerlijk eten en drinken. Compleet verzorgd want ook voldoende eten en drinken is van belang voor optimaal leren.
Inschrijven


Materialenbox rekenen
Het is mogelijk om een materialenbox te bestellen. Hierin zitten de materialen die bijdragen aan het bewegen tijdens het rekenen. Deze box bestaat onder andere uit:
- 10 kinderspringtouwen
- 10 springelastieken
- 1 groot springtouw
- Stoepkrijt
- Meetlinten
- Foamcijfers voor de klok
- Dobbelstenen
- Spellen
- Houten cijfers